Tin Nóng

Yêu cầu Quảng Nam làm rõ việc giảm 2.850ha rừng tự nhiên

Yêu cầu Quảng Nam làm rõ việc giảm 2.850 ha rừng tự nhiên - Ảnh 1.

Một vụ cháy rừng phòng hộ ở huyện Phước Sơn năm 2021 – Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 28-4, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương căn cứ kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2021, tổ chức rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm so với năm 2020.

Ngoài ra, xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng, chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm, tổng hợp, báo cáo tỉnh theo đúng nội dung yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp.

Trước đó, ngày 25-4, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) có công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về việc làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020. 

Cụ thể ngày 15-3-2022, tỉnh ban hành quyết định số 676 phê duyệt, công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó rừng tự nhiên giảm 2.850 ha so với năm 2020 (tỉ lệ giảm 0,6% so với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh).

Yêu cầu Quảng Nam làm rõ việc giảm 2.850 ha rừng tự nhiên - Ảnh 2.

Văn bản yêu cầu làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020 – Ảnh: L.T

Vì vậy, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể vị trí, diện tích, trạng thái rừng tự nhiên bị giảm, xác định nguyên nhân, thời điểm giảm diện tích rừng (chi tiết đến từng lô rừng và bản đồ dạng số các lô rừng tự nhiên bị giảm).

Chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra mất rừng, thực hiện nghiêm chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

– Nguồn: tuoitre.vn/thoisu

Check Also

pfizer-biontech-noi-thu-nghiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-duoi-5-tuoi-thanh-cong

Pfizer-BioNTech nói thử nghiệm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi thành công

Pfizer-BioNTech cho biết ba mũi vắc xin COVID-19 của họ tạo phản ứng miễn dịch …

Leave a Reply

%d bloggers like this: