Tin Nóng

Xây nền móng cho nông nghiệp hữu cơ

Ở ĐBSCL đang hình thành những mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tiêu biểu. Sự vận động của ngành nông nghiệp cũng đang xây nền móng cho nông nghiệp hữu cơ. Nguồn: nongsanviet.nongnghiep.vn/organic

Check Also

mia-chuc-duoc-gia,-nong-dan-don-mua-mia-ngot

Mía chục được giá, nông dân đón mùa mía ngọt

HẬU GIANG Vụ thu hoạch năm nay, nông dân trồng mía chục (mía bán theo …

Leave a Reply

%d bloggers like this: