Tin Nóng

Vôva: Sờ rốn

Sờ rốn

Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô giáo thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
– Vô va, sao em không ngủ?
– Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô giáo sau 1”” suy nghĩ thấy thương học sinh quá bèn bảo:
– Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô giáo thấy nhột quá, bèn bảo:
– Vôva, đấy không phải là rốn đâu.
– Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.

Originally posted 2022-06-12 06: 03: 06.

: Nguồn: truyencuoivui.com

Check Also

dia-phuong-toi-khong-phat-hien-tham-nhung

Địa phương tôi không phát hiện tham nhũng

Thật trùng hợp, năm nay địa phương tôi cũng không phát hiện tham nhũng… ADVERTISEMENT …

Leave a Reply

%d bloggers like this: