Tin Nóng

Ưu tiên nguồn lực cho tam nông

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ảnh: VGP.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ảnh: VGP.

Trình bày chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh điểm mới của Nghị quyết 19 so với Nghị quyết 26 trước đây về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trước đó là: vai trò chủ thể của người nông dân.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Nghị quyết 19 chỉ rõ: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước. Nguồn lực của đất nước phải tiếp tục ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bảo đảm phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền, địa phương theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Nghị quyết 19 còn xác định 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp quan trọng. Trong đó, nổi bật là nhóm nhiệm vụ giải pháp về nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ và cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân và cư dân nông thôn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số của toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng, Nghị quyết 19 đã đề ra nhiều yêu cầu cao hơn trong việc nâng cao trình độ nhận thức, tay nghề của người nông dân và phát huy vai trò của các tổ chức liên quan.

Theo đó, người nông dân trong thời đại mới cần được nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn để đủ năng lực tham gia đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, thậm chí làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết 19 cũng nêu những mục tiêu cụ thể của Việt Nam vào năm 2030. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 – 6%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%; thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2,5 – 3 lần so với năm 2020.

Trong tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 19 xác định rõ: Nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, xuất khẩu nhiều loại nông sản đứng hàng đầu thế giới. Nông thôn hiện đại, có điều kiện sống tiệm cận với đô thị, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc.

Bên cạnh đó, Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền làm chủ của nông dân và cư dân nông thôn theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Để đạt được, Nghị quyết đề ra phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể thao cho nông dân và cư dân nông thôn; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hoá tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hoá, tự động hoá; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, mạng lưới lưu thông, bảo quản, chế biến, logistics, thương mại điện tử ở nông thôn cũng cần quan tâm sâu sắc, toàn diện. Đây là tiền đề giúp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp; tạo nhiều việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-33-2022

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2022

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2022 Mặc dù hoạt động sản xuất kinh …

Leave a Reply

%d bloggers like this: