Tin Nóng

Tuyên Quang: Công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay tỉnh Tuyên Quang có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Đào Thanh.

Đến nay tỉnh Tuyên Quang có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Đào Thanh.

6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vừa được UBND tỉnh Tuyên Quang công nhận, gồm: Xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng , thành phố Tuyên Quang; xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương; xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa; xã Bình Xa, huyện Hàm Yên. Cùng với 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng có quyết định công nhận xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đợt này, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Xã Hợp Thành, Tú Thịnh, huyện Sơn Dương; xã Thái Sơn, Tân Thành, huyện Hàm Yên; xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình; xã Phú Thịnh, Tân Long, huyện Yên Sơn và xã Tân An, huyện Chiêm Hóa.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

bai-1:-cao-su-mo-rong-den-dau,-buon-lang-thay-doi-dien-mao-den-do

Bài 1: Cao su mở rộng đến đâu, buôn làng thay đổi diện mạo đến đó

Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng …

Leave a Reply

%d bloggers like this: