Tin Nóng

Trung ương Đoàn có thêm hai bí thư

Ngày 22/3, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung anh Ngô Văn Cương và Nguyễn Tường Lâm vào Ban bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Check Also

Bước chuyển mình mạnh mẽ trên những cánh đồng muối ở Bạc Liêu

Bạc Liêu Những cánh đồng muối ở Bạc Liêu đang có bước chuyển mình mạnh …

Leave a Reply

%d bloggers like this: