Tin Nóng

Trình miễn nhiệm ba Phó chủ tịch Quốc hội

Ủy ban Thường vụ trình đại biểu việc miễn nhiệm các Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển, sáng 31/3.

Check Also

Hai cái mắc võng trên tường và nỗi lòng của những người ở lại Tả Trạch

Ngủ trong phòng anh Ngô Thông- nguyên lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư và …

Leave a Reply

%d bloggers like this: