Tin Nóng

Tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng nhờ cải cách hành chính

Năm 2021, Bộ NN-PTNT đã cắt giảm 13,2% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ với số tiền tiết kiệm gần 219 tỷ đồng.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, chuyển đổi số phải đi vào thực tế, cụ thể hóa tới từng công trình, từng kế hoạch. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, chuyển đổi số phải đi vào thực tế, cụ thể hóa tới từng công trình, từng kế hoạch. Ảnh: Phạm Hiếu.

Ngày 11/1, Bộ NN-PTNT đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Năm 2021, Bộ NN-PTNT đã kiểm soát quy định thủ tục hành chính đối với 16 dự thảo Nghị định, Thông tư; thẩm định quy định thủ tục hành chính đối với 5 dự thảo Thông tư. Công bố, công khai thủ tục hành chính đối với 10 Quyết định. Cập nhật, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 119 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 58 thủ tục hành chính.

Đồng thời, Bộ đã thực hiện cập nhật trên phần mềm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ với 159 quy định về thủ tục hành chính, 17 quy định về chế độ báo cáo, 423 quy định về yêu cầu điều kiện, 227 quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn, 1.768 quy định về kiểm tra chuyên ngành. Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là 429/2.559 quy định, đạt 16,76%; cắt giảm 13,2% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ với số tiền tiết kiệm gần 219 tỷ đồng.

Trong công tác hiện đại hóa hành chính, Bộ NN-PTNT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, triển khai xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0; hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 100% các văn bản đã được ký số, gửi, nhận trên phần mềm Văn phòng điện tử và trục liên thông văn bản quốc gia.

Năm 2021, cải cách hành chính giúp Bộ NN-PTNT cắt giảm chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, qua đó tiết kiệm gần 219 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm 2021, cải cách hành chính giúp Bộ NN-PTNT cắt giảm chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, qua đó tiết kiệm gần 219 tỷ đồng. Ảnh: Phạm Hiếu.

Để nâng cấp Cổng Dịch vụ công của Bộ và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ NN-PTNT, Bộ đã tích hợp giải pháp chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ vào phần mềm xử lý chuyên ngành cho các đơn vị xử lý nghiệp vụ; xây dựng 26 dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp giải quyết hơn 13.000 hồ sơ.

Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, Bộ đã thực hiện triển khai kết nối 29/33 thủ tục hành chính tại 7 đơn vị thuộc Bộ. Đến nay, đã cấp phép điện tử hơn 1,4 triệu hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Dự kiến trong quý I năm 2022 sẽ hoàn thành kết nối 100% các thủ tục hành chính thực hiện trên cổng thông tin một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, là vô cùng quan trọng.

“Chúng ta đã mở cửa với thế giới và thực hiện 17 Hiệp định FTA thế hệ mới. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức. Tuy nhiên có thách thức, ắt sẽ vượt qua. Thời gian tới, Bộ NN-PTNT sẽ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiến tới việc tạo môi trường minh bạch để đầu tư phát triển cũng như kết nối hệ sinh thái nông nghiệp, tạo bước đột phá trong nông nghiệp, qua đó góp phần ổn định đất nước”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Đối với vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp, Thứ trưởng đề nghị 2 ngành chăn nuôi và trồng trọt đẩy mạnh việc triển khai môi trường số. Để làm được điều đó, theo lãnh đạo Bộ NN-PTNT, cần sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị và cần mời những tập đoàn công nghệ lớn tham mưu.

“Phải sớm triển khai Đề án chuyển đổi số ngành NN-PTNT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số phải đi vào thực tế, cụ thể hóa tới từng công trình, từng kế hoạch”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Năm 2022, Bộ NN-PTNT sẽ hoàn thiện môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Xây dựng, triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi số ngành NN-PTNT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kết nối Cổng Dịch vụ công của Bộ, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của Bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ; Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia theo đúng tiến độ.

Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

thai-lan-xem-xet-noi-long-han-che

Thái Lan xem xét nới lỏng hạn chế

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN Phát biểu với báo giới, …

Leave a Reply

%d bloggers like this: