Tin Nóng

Thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu cho Việt Nam 2 tháng đầu năm 2021

Hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu đạt hơn 117,02 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 2/2021 đạt 55,99 triệu USD, giảm 8,3% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 40,6% so với tháng 2/2020. Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 117,02 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 42% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với trên 49,11 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 2/2021 kim ngạch giảm 17,5% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 82,3% so với cùng tháng năm 2020, đạt 22,19 triệu USD.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ chiếm 14,3%, đạt 16,72 triệu USD, tăng 42,8%. Tiếp đến thị trường Singapore đạt 12,35 triệu USD, tăng 180% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch.Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2020.

Riêng nhập khẩu từ thị trường EU trong tháng 2/2021 sụt giảm mạnh 57,2% so với tháng 1/2021 và cũng giảm 66,5% so với tháng 2/2020, chỉ đạt 2,44 triệu USD; tính chung cả 2 tháng đầu năm giảm 19%, đạt 8,13 triệu USD.

nguồn:vitic

Check Also

nhung-luu-y-dau-vu-lua-dong-xuan-o-dbscl

Những lưu ý đầu vụ lúa đông xuân ở ĐBSCL

Để cây lúa khỏe, ngay từ đầu vụ cần phải bón lót lúc làm đất …

Leave a Reply

%d bloggers like this: