Tin Nóng

Thanh long nghịch vụ giá cao

Hiện đang mùa nghịch, cây thanh long ra trái lai rai nên nhiều người bán được giá cao, từ 29.000 – 30.000 đồng/kg. Nguồn: nongnghiep.vn/trong-trot

Check Also

chat-luong-nuoc-he-thong-thuy-loi-an-trach-dam-bao-cho-san-xuat

Chất lượng nước hệ thống thủy lợi An Trạch đảm bảo cho sản xuất

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên …

Leave a Reply

AI Chatbot Avatar
%d bloggers like this: