Tin Nóng

Than sinh học – ‘vàng đen’ cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn

Than sinh học được xem là ‘vàng đen’ cho sản xuất nông nghiêp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, giảm phát thải. Tiềm năng than sinh học hiện rất lớn từ phụ phẩm nông nghiệp. Nguồn: nongsanviet.nongnghiep.vn/organic

Check Also

mia-chuc-duoc-gia,-nong-dan-don-mua-mia-ngot

Mía chục được giá, nông dân đón mùa mía ngọt

HẬU GIANG Vụ thu hoạch năm nay, nông dân trồng mía chục (mía bán theo …

Leave a Reply

%d bloggers like this: