Tin Nóng

Tag Archives: hệ thống phân phối

Chính Sách Đại Lý

chính sách đại lý

Xây dựng chính sách đại lý nhằm giúp công ty, đặc biệt là nhà phân phối có thể phối hợp, phát triển và mở rộng thị trường, khuyến khích bán hàng.  Nhà phân phối và đại lý có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Được xây dựng dựa …

Read More »

Chính Sách Nhà Phân Phối

Ngoài các chính sách về sản phẩm, nhân sự, chính sách nhà phân phối cũng được công ty cực kỳ quan tâm. Hệ thống phân phối Swissfertz được xây dựng trên cơ sở vì lợi ích của 2 bên. Công ty cam kết bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp …

Read More »