Tin Nóng

Tag Archives: chính sách nhà phân phối

Chính Sách Nhà Phân Phối

Ngoài các chính sách về sản phẩm, nhân sự, chính sách nhà phân phối cũng được công ty cực kỳ quan tâm. Hệ thống phân phối Swissfertz được xây dựng trên cơ sở vì lợi ích của 2 bên. Công ty cam kết bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp …

Read More »