Tin Nóng

Tag Archives: chính sách nguồn nhân lực

Chính Sách Nguồn Nhân Lực

Một trong những chính sách quan trọng hàng đầu là chính sách nguồn nhân lực.  Tập trung xây dựng định hướng phát triển, thu hút nguồn lực. Xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng …

Read More »