Tin Nóng

Quảng Trị được giao nghiên cứu cảng hàng không

Ngày 6/4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho phép tỉnh Quảng Trị lập báo cáo, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư cảng hàng không.

Check Also

Bước chuyển mình mạnh mẽ trên những cánh đồng muối ở Bạc Liêu

Bạc Liêu Những cánh đồng muối ở Bạc Liêu đang có bước chuyển mình mạnh …

Leave a Reply

%d bloggers like this: