Tin Nóng

Quảng Nam chuyển đổi gần 35 ha rừng xây thủy điện và đô thị

HĐND tỉnh Quảng Nam cho chuyển đổi 33,7 ha rừng trồng để xây dựng thủy điện sông Tranh 4 và 1,1 ha rừng dừa phòng hộ làm khu đô thị.

Check Also

Eximbank và Visa ký kết hợp tác ra mắt dòng thẻ cao cấp Eximbank Priority Visa Signature

Việc ký kết này còn mở ra cơ hội mới phát triển toàn diện về …

Leave a Reply

%d bloggers like this: