Tin Nóng

Philippines vẫn đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam

Tổng sản lượng nhập khẩu gạo của Philippines trong hai tháng đầu năm đạt trên 255.874 tấn, tương đương 137,63 triệu USD, chiếm 39% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và chiếm 38,3% trong tổng kim ngạch.

Trung Tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại – Bộ Công Thương (VITIC) dẫn số liệu của Tổng cục hải quan cho biết mặc dù trong tháng 2 xuất khẩu sang Philippines giảm manh, nhưng tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, Philippines vẫn đứng đầu về nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Cụ thể, tổng sản lượng nhập khẩu đạt trên 255.874 tấn, tương đương 137,63 triệu USD,  chiếm 39% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 38,3% trong tổng kim ngạch, giá trung bình 537,9 USD/tấn.

Con số này giảm 28,3% về lượng, giảm 11% về kim ngạch nhưng tăng 24% về giá so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, Trung Quốc duy trì vị trí thứ hai nhưng với 159.198 tấn, tương đương 83,63 triệu USD, giá trung bình 525,3 USD/tấn, tăng mạnh 140,4% về lượng, tăng 125,6% về kim ngạch nhưng giảm 6,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.

Tiếp đến là thị trường Ghana, đạt 49.544 tấn, tương đương 30,06 triệu USD, giá 606,7 USD/tấn, giảm 1,6% về lượng, nhưng tăng 19% về kim ngạch và tăng 21% về giá so với cùng kỳ, chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ Biển Ngà cũng rất đáng chú ý với mức tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 28%, 63,7% và 27,8%, đạt 31.387 tấn, tương đương 16,69 triệu USD, giá 531,7 USD/tấn. 

Ngược lại, xuất khẩu gạo sang Malaysia hai tháng đầu năm giảm mạnh 75% về lượng và giảm 67% kim ngạch so với cùng kỳ, nhưng tăng 32% về giá, đạt 23.471 tấn, tương đương 13,18 triệu USD, giá 561,7 USD/tấn.

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong hai tháng đầu năm 2021, lượng gạo cả nước xuất khẩu đạt trên 656.045 tấn, kim ngạch gần 359,46 triệu USD, giá trung bình đạt 547,9 USD/tấn, giảm mạnh 29,4% về lượng, giảm 16,5% về kim ngạch nhưng tăng 18,2% về giá so với hai tháng đầu năm 2020.

Nguồn: vietnambiz.vn

Check Also

mot-so-thanh-tuu-co-ban-trong-xay-dung-nong-thong-moi-nang-cao,-nong-thon-moi-kieu-mau-o-nam-dinh

Một số thành tựu cơ bản trong xây dựng nông thông mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Định

Tỉnh Nam Định luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng …

Leave a Reply

AI Chatbot Avatar
%d bloggers like this: