Tin Nóng

Phân Bón Vô Cơ

Phân vô cơ là những chất vô cơ hóa học. Có chứa một hoặc nhiều các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết dưới dạng muối khoáng. Được sử dụng để pha hoặc bón trực tiếp vào đất nhằm cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
Phân NPK là một dạng của phân vô cơ, có chứa các nguyên tố N, P, K. Trong đó N là đại diện cho nguyên tố dinh dưỡng đạm, P là đại diện cho nguyên tố lân, còn K là nguyên tố kali. Mỗi thành phần đều có những tác dụng riêng của mình.

Phân bón NPK