Tin Nóng

Nước hồ Tây ô nhiễm

Các chỉ số chất rắn lơ lửng, thủy ngân, amoni ở nhiều vị trí đo của hồ Tây đã vượt tiêu chuẩn nước cho tưới tiêu.

Check Also

Khó lòng qua mặt được vợ

Đến nҺà, ƙhi thaү quần άo, liếc ṫrong gương thấү vết thu̕ơng, ɑnhta nỗ lực …

Leave a Reply

AI Chatbot Avatar
%d bloggers like this: