Tin Nóng

Nước hồ Tây ô nhiễm

Các chỉ số chất rắn lơ lửng, thủy ngân, amoni ở nhiều vị trí đo của hồ Tây đã vượt tiêu chuẩn nước cho tưới tiêu.

Check Also

Bước chuyển mình mạnh mẽ trên những cánh đồng muối ở Bạc Liêu

Bạc Liêu Những cánh đồng muối ở Bạc Liêu đang có bước chuyển mình mạnh …

Leave a Reply

%d bloggers like this: