Tin Nóng

Nước hồ Tây ô nhiễm

Các chỉ số chất rắn lơ lửng, thủy ngân, amoni ở nhiều vị trí đo của hồ Tây đã vượt tiêu chuẩn nước cho tưới tiêu.

Check Also

Lạc Dương: Các trường hợp F1 liên quan ca mắc Covid-19 mới đều âm tính với SARS-CoV-2

FANPAGE Thông tin tây nguyên được tài trợ vách ngăn vệ sinh compact Thảm trải …

Leave a Reply

%d bloggers like this: