Tin Nóng

Nông thôn mới Thạch Thất: Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Từ những kết quả đạt được, huyện Thạch Thất đã đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí từ nay đến năm 2025 với nhiệm vụ cụ thể.

Nông thôn mới Thạch Thất: Nâng cao chất lượng các tiêu chí  - Ảnh 1.

Một góc Thạch Thất. (Nguồn: Daithachthat.gov.vn)

Sau 10 năm (2010-2020) triển khai thực hiện, huyện Thạch Thất đã có 21/22 xã đạt chuẩn NTM (riêng xã Thạch Hòa phát triển theo hướng đô thị); hoàn thành 9/9 tiêu chí về xây dựng huyện NTM theo quy định. Hiện nay, huyện Thạch Thất có xã Đại Đồng đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Với mong muốn nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, huyện Thạch Thất đã đặt ra một số tiêu chí chủ yếu đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm; duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM 100%, trong đó, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM nâng cao 40%; NTM kiểu mẫu 25%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh văn hóa 85%; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 95%; tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa 90%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 100%, trong đó, số trường đạt chuẩn mức độ 2 trên 30%; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 80%. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 65%; Đến năm 2025, huyện cơ bản không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý trong ngày đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp, làng nghề có trạm xử lý nước thải 100%.

Để hoàn thành nhiệm vụ, huyện Thạch Thất sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả một số tiêu chí xây dựng NTM. Tiếp tục tổ chức lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực nhằm phục vụ kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông; huy động nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống đê điều, công tác trình thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai…

Nguồn: http://www.datviet.vn

Check Also

gia-vang-hom-nay-27/11:-dong-loat-dung-yen-trong-phien-cuoi-tuan

Giá vàng hôm nay 27/11: Đồng loạt đứng yên trong phiên cuối tuần

Giá vàng hôm nay lặng sóng trên diện rộng. Trên thị trường thế giới, giá …

Leave a Reply

%d bloggers like this: