Tin Nóng

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cải cách hành chính

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, trọng tâm của nhiệm cải cách hành chính là phải lấy mức độ hài lòng của người dân là thước đo tham chiếu.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, tạo môi trường thực sự công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính. Ảnh: Huy Bình.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, tạo môi trường thực sự công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính. Ảnh: Huy Bình.

Cần tích cực tích cực hơn nữa

Sáng 7/10, Bộ NN-PTNT tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, cần tạo môi trường thực sự công khai minh bạch, phải quan tâm sát sao đến mức độ hài lòng của người dân, bởi đây là thước đo chính trong nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thứ trưởng đánh giá, về cơ bản các đơn vị đã nắm tương đối chắc và biết rõ các công việc cần phải thực hiện, thủ trưởng các đơn vị cần sát sao hơn nữa, đảm bảo đúng tiến độ của các nhiệm vụ đã đề ra.

Trong quý III năm 2022, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tiếp tục được Ban cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện.

Bộ cũng tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, công tác kiểm tra chuyên ngành và Chính phủ số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước đó, ngày 23/9/2022, Bộ đã ban hành văn bản số 6282/BNN-PC về việc tăng cường công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác xây dựng và thực thi pháp luật trong những tháng cuối năm 2022.

Về kết quả cải cách thể chế, Quý III năm 2022 đã thu được kết quả khả quan. Cụ thể, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, số lượng văn bản quy phạm pháp luật phải hoàn thành trong năm 2022 là 44 văn bản gồm: 12 nghị định, 04 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 28 thông tư, riêng trong Quý III Bộ phải trình Chính phủ 03 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 09 Thông tư. Kết quả trong quý III, Bộ đã trình Chính phủ 2/3 dự thảo Nghị định và 1/2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 10 Thông tư.

Bộ NN-PTNT cũng đã thực hiện rà soát văn bản Quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan khác. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022.

Bộ đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 22 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ NN-PTNT. Qua kiểm tra, không phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.

Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Quý III/2022, Bộ NN-PTNT. Ảnh: Huy Bình.

Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Quý III/2022, Bộ NN-PTNT. Ảnh: Huy Bình.

Tập trung vào tiêu chí hài lòng của người dân

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị về chung sức chung lòng vì sự phát triển của ngành của bộ trong quá trình chấm điểm về tiêu chí chấm điểm quan trọng nhất là mức độ hài lòng của người dân.

Theo đó, các đơn vị cần tập trung hoàn thành nhanh với chất lượng cao nhất các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo, khắc phục triệt để việc chậm trình hoặc nợ văn bản, đề xuất kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 theo đúng quy định.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung tạo môi trường thực sự công khai minh bạch, việc rà soát các thủ tục từ vụ tổ chức cho đến các nghị định cần làm sớm, làm nhanh, tích cực chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong Bộ, loại bỏ tư tưởng ỷ lại.

“Cuộc họp này đã nhìn nhận lại quá trình cải cách hành chính một cách khách quan, công khai, minh bạch, không giấu giếm, cần phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài. Trước mắt là từ nay đến cuối năm, lâu dài là cả nhiệm kỳ, thực hiện cải cách hành chính tốt sẽ đạt được kết quả tăng trưởng tốt hơn ”, Thứ trưởng Tiến cho biết.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Quý III, năm 2022, cải cách thủ tục hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính của Bộ NN-PTNT, nhiều kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền của Bộ. Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Cụ thể, về kiểm soát quy định thủ tục hành chính, tổng số thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ là 364 thủ tục. Trong đó số thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ NN-PTNT là 229 thủ tục, cấp tỉnh: 106 thủ tục, cấp huyện: 16 thủ tục, cấp xã: 11 thủ tục, cơ quan khác: 04 thủ tục.

Hiện nay đã thực hiện góp ý đánh giá tác động thủ tục hành chính và cho ý kiến đối với 68 thủ tục. Thực hiện kiểm soát chất lượng công bố đối với 38 thủ tục thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thủy lợi, thuỷ sản, lâm nghiệp, trồng trọt, khoa học công nghệ và môi trường.

Đối với Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Bộ NN-PTNT đã tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định kinh doanh; thực hiện rà soát, tính chi phí tuân thủ; phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Cơ sở dữ liệu quy định kinh doanh. Thực thi phương án đơn giản hóa 20/149 quy định tại 07/12 băn bản quy phạm pháp luật còn 129/149 quy định đang làm thủ tục bãi bỏ theo quy định.

Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ NN-PTNT đã triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, hiện nay các đơn vị đã cơ bản nắm chắc các công việc và biết rõ các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần phải khắc phục, chuyển biến tích cực trong đổi mới tác phong làm việc.

Hiện nay, số lượng thủ tục hành chính cần phải cắt giảm còn nhiều, các quy chuẩn, tiêu chuẩn còn tồn tại với số lượng lớn. Do đó, các đơn vị cần tập trung thực hiện, đặc biệt là chuyển đổi số Một cửa quốc gia cần tập trung hết thời lượng.

Nguồn: nongnghiep.vn/thoi-su-nong-nghiep

Check Also

evn-co-02-san-pham-dat-giai-thuong-cong-nghe-so-“make-in-viet-nam”

EVN có 02 sản phẩm đạt giải thưởng công nghệ số “Make in Viet Nam”

Tại Lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in …

Leave a Reply

%d bloggers like this: