Tin Nóng

Khó tuyển lao động phổ thông

Covid-19 được kiểm soát, đơn hàng gia tăng nhưng nhiều doanh nghiệp ở TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai khó tuyển lao động.

Check Also

Eximbank và Visa ký kết hợp tác ra mắt dòng thẻ cao cấp Eximbank Priority Visa Signature

Việc ký kết này còn mở ra cơ hội mới phát triển toàn diện về …

Leave a Reply

%d bloggers like this: