Tin Nóng

Hội nghị khách hàng tại Đà Lạt – Lâm Đồng

Phân bón là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất tối ưu. Đối với cà phê là cây công nghiệp dài ngày, lượng phân bón cung cấp hằng năm cần phải đủ cả về chất lẫn lượng, để cây trồng sung sức cũng như cho sản lượng ổn định.

Các kỹ sư của Mekatrade VN đã đến thăm vườn cà phê của các nông dân tại tỉnh Lâm Đồng. Nhằm thăm dò cách chăm sóc, bón phân của bà con, từ đó đưa ra quy trình kỹ thuật bón phân đúng cách để nâng cao năng suất cây trồng, hạn chế tình trạng lãng phí phân bón. Với mục đích đó Mekatrade VN đã tổ chức hội nghị khách hàng tại Đà Lạt để giới thiệu và nêu ra các giải pháp canh tác phù hợp cho bà con. Hội nghị đã thu hút hàng trăm đại lý trên địa bàn tỉnh đến tham dự.

Check Also

Chính Sách Trách Nhiệm Xã Hội

Chúng tôi nhận thấy, việc tích hợp giá trị kinh doanh và chính sách trách …

Leave a Reply

%d bloggers like this: