Tin Nóng

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XIII – Ảnh: TTXVN

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại hội nghị lần này, Trung ương đã xem xét một số nhân sự.

Cụ thể, xem xét tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh bộ trưởng Bộ Y tế, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV.

Hiện nay chức danh bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do ông Nguyễn Văn Thể (sinh năm 1966), ủy viên Trung ương Đảng, đảm nhiệm từ tháng 10-2017 đến nay.

Với Bộ Y tế, hiện bà Đào Hồng Lan (sinh năm 1971), ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng, được Thủ tướng giao là quyền bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối với Kiểm toán Nhà nước, ông Ngô Văn Tuấn (sinh năm 1971), ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự Đảng, phó tổng Kiểm toán, đang được giao phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Theo chương trình trong phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào sáng 10-10 cũng sẽ có nội dung cho ý kiến về công tác nhân sự chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

– Nguồn: tuoitre.vn/thoisu

Check Also

vcci:-can-nhac-than-trong-viec-bo-sung-quy-dinh-quan-ly-nhap-khau-thoc,-gao

VCCI: Cân nhắc thận trọng việc bổ sung quy định quản lý nhập khẩu thóc, gạo

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về việc đề nghị góp ý Dự thảo …

Leave a Reply

%d bloggers like this: