Tin Nóng

Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

SƠN LA Ngoài chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành NN-PTNT Sơn La còn phối hợp với các đơn vị của Bộ NN-PTNT thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Ngành NN-PTNT Sơn La được doanh nghiệp, người dân đánh giá và ghi nhận cao trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản. Ảnh: H. Bình.

Ngành NN-PTNT Sơn La được doanh nghiệp, người dân đánh giá và ghi nhận cao trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản. Ảnh: H. Bình.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động chung và nhiệm vụ cải cách hành chính nói riêng, Sở NN-PTNT Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều chuyển biến tích cực.

Một trong những giải pháp được Sở NN-PTNT tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đó là: Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và phân công cán bộ theo dõi, kiểm soát. Thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến ngành để kịp thời tham mưu điều chỉnh bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính.

Sở NN-PTNT Sơn La lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả phục vụ. Ảnh: Thanh Huyền.

Sở NN-PTNT Sơn La lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả phục vụ. Ảnh: Thanh Huyền.

Từ đầu năm đến nay, Sở NN-PTNT Sơn La đã rà soát, trình UBND tỉnh ban hành 09 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ. Cập nhật, công bố 127 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở trên phần mềm một cửa giải quyết thủ tục hành chính và Trang thông tin điện tử Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La và Trang thông tin điện tử của Sở.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Niêm yết, công khai các quy trình, thủ tục hành chính, các hồ sơ mẫu, biểu mẫu của các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và trên các Trang thông tin điện tử của Sở.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT cũng phối hợp với các đơn vị của Bộ NN-PTNT trong ủy quyền kiểm dịch thực vật và kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu.

Hiện Sở NN-PTNT Sơn La cũng đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT thực hiện ủy quyền công tác kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: H. Bình.

Hiện Sở NN-PTNT Sơn La cũng đang phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT thực hiện ủy quyền công tác kiểm dịch thực vật hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: H. Bình.

Hiện, Sở đang triển khai 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.830 hồ sơ. Trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Có 308 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, 65 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuy nhiên, việc triển khai nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 còn khá thấp, do người dân còn chưa tiếp cận được công nghệ thông tin. Dịch vụ bưu chính công ích chưa được người dân lựa chọn sử dụng nhiều, do giá dịch vụ cao chưa khuyến khích được người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này.

Sở NN-PTNT đang thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thông tin, xây dựng video clip hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Đồng thời, đưa vào sử dụng 5 phần mềm chuyên ngành riêng biệt, gồm: Mapinfor; quản lý thư viện pháp luật; phần mềm kế toán tài chính (Misa); phần mềm diễn biến rừng; phần mềm dự toán G8.

Đến nay, 100% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT Sơn La đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, ký số điện tử và hòm thư công vụ trong công tác điều hành công việc, tỷ lệ văn bản ký số đạt 100%.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ UBND giao, hiện Sở NN-PTNT Sơn La cũng đang phối hợp với Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng V, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) thực hiện uỷ quyền kiểm tra nhà nước về kiểm dịch thực vật đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn tỉnh.

Nguồn: nongnghiep.vn/thoi-su-nong-nghiep

Check Also

gia-nong-san-ngay-10/12/2022:-ca-phe-quay-dau-giam,-tieu-dat-62.000-dong/kg

Giá nông sản ngày 10/12/2022: Cà phê quay đầu giảm, tiêu đạt 62.000 đồng/kg

Thứ 7, 10/12/2022, 08:59 AM (Tieudung.vn) – Ghi nhận giá nông sản ngày 10/12, mặt …

Leave a Reply

%d bloggers like this: