Tin Nóng

Đề xuất một số ‘trường hợp đặc biệt’ ứng cử Quốc hội

Một số nhân sự công tác tại các Ủy ban của Quốc hội dù quá tuổi, song vẫn được trình cấp có thẩm quyền xem xét cho tái ứng cử.

Check Also

Fed lại tăng lãi suất giữa những biến động trong lĩnh vực ngân hàng

Chủ tịch Fed Jerome Powell REUTERS Lần điều chỉnh lãi suất này là điều nằm …

Leave a Reply

AI Chatbot Avatar
%d bloggers like this: