Tin Nóng

Đề cử ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình danh sách đề cử ông Trần Sỹ Thanh để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước.

Check Also

Bước chuyển mình mạnh mẽ trên những cánh đồng muối ở Bạc Liêu

Bạc Liêu Những cánh đồng muối ở Bạc Liêu đang có bước chuyển mình mạnh …

Leave a Reply

%d bloggers like this: