Tin Nóng

Đề cử ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình danh sách đề cử ông Trần Sỹ Thanh để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán nhà nước.

Check Also

Khó lòng qua mặt được vợ

Đến nҺà, ƙhi thaү quần άo, liếc ṫrong gương thấү vết thu̕ơng, ɑnhta nỗ lực …

Leave a Reply

AI Chatbot Avatar
%d bloggers like this: