Tin Nóng

Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, bầu Ban chấp hành với 21 đồng chí

Trong hai ngày 11 và 12/4, Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Võ Nhai được tổ chức với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho 11.283 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai. Đây là đại hội được Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lựa chọn là đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thái Nguyên: Bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 21 người - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X với sự tham gia của 120 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện Võ Nhai. Ảnh: Hà Thanh

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 có nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IX, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong phiên làm việc thứ nhất của Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, bầu Ban chấp hành Hội nông dân khoá X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 21 người. Đồng thời, thông qua nội quy, quy chế làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành khoá IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thái Nguyên: Bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 21 người - Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu huyện Võ Nhai lần thứ X nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, đoàn thư ký. Ảnh: Hà Thanh

Tại đại hội, đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Hội nông dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với nhiều kết quả nổi bật.

Tính đến tháng 2/2023, Hội Nông dân huyện Võ Nhai có 15 tổ chức cơ sở Hội với 153 chi hội và 9.462 hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân huyện Võ Nhai đã kết nạp mới 2.625 hội viên đạt 105% kế hoạch, vượt 5% so với nghị quyết; 100% hội viên nông dân được cấp thẻ; có 100% chi hội xây dựng được quỹ Hội, với tổng số quỹ hiện nay là 854.420.000đ, nguồn quỹ Hội được quản lý và sử dụng theo đúng quy định và đã giúp đỡ cho 352 lượt hội viên nông dân vay để phát triển kinh tế gia đình. 100% cơ sở Hội đạt danh hiệu khá và vững mạnh, trong đó cơ sở Hội đạt vững mạnh vượt 15%. Số hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 37.450 hộ, bằng 107% kế hoạch, vượt 7% so với Nghị quyết; Số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 3.605 hộ bằng 103%, vượt 3% so với Nghị quyết.

Thái Nguyên: Bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 21 người - Ảnh 3.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội nông dân huyện Võ Nhai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân. Ảnh: Hà Thanh

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 859 buổi cho 58.420 lượt cán bộ, hội viên nông dân đạt 102 % (vượt 2% so với Nghị quyết).

Công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được quan tâm kiện toàn khi có sự thay đổi, luân chuyển cán bộ. Trong nhiệm kỳ đã kiện toàn bổ sung 8 đồng chí ủy viên ban chấp hành, 4 ủy viên ban thường vụ, 1 chủ tịch và 1 phó chủ tịch Hội Nông dân cấp huyện; 5 chủ tịch, 7 phó chủ tịch Hội Nông dân cấp cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của ban chấp hành Hội các cấp. Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã tiến hành kiểm tra 100% cơ sở Hội với 75 lượt cơ sở Hội, 150 chi hội; Cơ sở Hội tự tiến hành kiểm tra được 248 lượt chi hội đạt 100% kế hoạch giao.

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã đem lại lợi ích thiết thực đối với hội viên, nông dân trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ, toàn huyện có 37.450 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, trong đó có 3.605 hộ gia đình đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội nông dân huyện Võ Nhai đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2019 – 2022”; đề nghị Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh giai đoạn 2019 – 2022 cho 68 hộ hội viên. Đề cử sản phẩm nông nghiệp tham gia bình chọn “Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” do Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tích cực tuyên truyền, vận động nông dân liên kết với nhau nâng cao quy mô sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tham gia liên kết với doanh nghiệp xây dựng cánh đồng lớn để tạo ra vùng sản xuất hàng hoá tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với du lịch, giảm nghèo bền vững để nông dân học tập và nhân rộng.

Tập trung các nguồn lực hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hỗ trợ nông dân nghèo, xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn và tham gia đào tạo nghề cho nông dân. Trong nhiệm kỳ Hội nông dân huyện Võ  Nhai đã phối hợp thực hiện và trực tiếp thành lập 9 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác, 19 tổ hội nghề nghiệp.

Phong trào “Nông dân Võ Nhai chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Hội Nông dân huyện Võ Nhai đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia hiến đất, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình hạ tầng cơ sở của địa phương.

Tại Đại hội, các báo cáo tham luận tập trung xoay quanh một số nội dung: triển khai thực hiện xây dựng Mô hình hợp tác xã nông dân phát triển kinh tế, kết quả thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiệm kỳ 2018 – 2023, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thái Nguyên: Bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 21 người - Ảnh 4.

Đại biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Minh Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Võ Nhai khẳng định: Công tác cán bộ có vai trò quyết định đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội và phong trào nông dân. Vì vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có tâm, có tầm, đảm bảo năng lực đáp ứng yêu cầu công tác hội trong tình hình mới là việc quan trọng và hết sức cần thiết.

Thái Nguyên: Bầu Ban chấp hành Hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 21 người - Ảnh 5.

Ông Hoàng Minh Hiền – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Võ Nhai phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Chính vì lý do đó, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội nông dân huyện Võ Nhai lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được Ban thường vụ huyện uỷ đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng cho một nhiệm kỳ mới phát triển.

Nguồn: http://www.datviet.vn

Check Also

Tin tức nóng về nông nghiệp hữu cơ: Xu hướng và tiềm năng phát triển

Nông nghiệp hữu cơ đang ngày càng thu hút sự quan tâm và phát triển …

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
02873033168
%d bloggers like this: