Tin Nóng

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

30/05/2016 – Lượt xem: 1209

Ngày 30/5, ôngNguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang ký Quyết định29/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cửđại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ2016-2021.

Ngày 30/5, ôngNguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang ký Quyết định 29/QĐ-UBBCvề việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hộiđồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theobáo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đạibiểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp. Tỷ lệcử tri tham gia bầu cử rất cao, chiếm 99,76%; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏphiếu nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật.

Kếtquả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, có 64 người trúng cử với cơ cấu kết hợp: 28,13%nữ; 9.38% trẻ; 4,69% người ngoài Đảng; 34,38% người tái cử và 3,13% đại biểu tôngiáo. Về trình độ chuyên môn, có 78,12% đại biểu có trình độ đại học và 21,87%có trình độ trên đại học.

Vềthành phần, có 15 người thuộc cơ quan Đảng; 24 người thuộc chính quyền; 17 ngườithuộc cơ quan Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên; các đại biểu còn lạithuộc các cơ quan Quân sự, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án và cơ quanđơn vị khác.

Thủy Hà (Nguồn: Báo Ấp Bắc)

DANH SÁCH NHỮNGNGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

(kèm theo Quyếtđịnh 29/QĐ-UBBC ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh)

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Đơn vị bầu cử số 1 gồm 7 xã thuộc huyện Cái Bè: An Thái Đông, Mỹ Lương, An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng, Tân Thanh, Tân Hưng.

1. Ông Lê Minh Phượng

2. Bà Nguyễn Thị Sáng

3. Ông Trần Văn Út

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 9 xã thuộc huyện Cái Bè: Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Mỹ Tân, Mỹ Lợi B, Mỹ Lợi A, Thiện Trí.

1. Bà Đoàn Thị Thanh Khỏi

2. Bà Lê Thị Thanh Nhàn

3. Ông Đặng Văn Tung

Đơn vị bầu cử số 3 gồm 9 xã, thị trấn thuộc huyện Cái Bè: thị trấn Cái Bè, các xã Đông Hòa Hiệp, An Cư, Mỹ Hội, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B.

1. Bà Giảng Thị Mộng Huyền

2. Ông Võ Văn Láng      

3. Bà Phạm Thị Mai Tiên

Đơn vị bầu cử số 4 gồm 8 xã thuộc huyện Cai Lậy: Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, Phú Cường, Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Bình Phú, Cẩm Sơn, Phú An.

1. Ông Đoàn Tấn Minh

2. Ông Nguyễn Văn Nhã

3  Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Đơn vị bầu cử số 5 gồm 8 xã thuộc huyện Cai Lậy: Mỹ Long, Long Tiên, Hiệp Đức, Long Trung, Hội Xuân, Tân Phong, Tam Bình, Ngũ Hiệp.

1. Ông Bùi Ngọc Ẩn 

2. Ông Nguyễn Văn Phước Cường 

3. Ông Trần Kim Trát    

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 16 xã, phường thuộc thị xã Cai Lậy: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5,  phường Nhị Mỹ, các xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Trung, Tân Phú, Tân Bình, Tân Hội, Nhị Quý, Phú Quí, Long Khánh, Thanh Hòa.

1. Ông Phạm Văn Bảy 

2. Bà Võ Thị Búp 

3. Ông Cao Văn Mĩa 

4. Bà Châu Thị Mỹ Phương

5. Bà Huỳnh Thị Phượng

Đơn vị bầu cử số 7 gồm 13 xã, thị trấn của huyện Tân Phước: thị trấn Mỹ Phước, Phú Mỹ, Tân Lập 2, Tân Hòa Thành, Tân Hòa Đông, Tân Hòa Tây, Thạnh Hòa, Thạnh Mỹ, Tân Lập 1, Hưng Thạnh, Thạnh Tân, Phước Lập, Mỹ Phước.

1. Ông Nguyễn Văn Mẫn 

2. Ông Lương Quốc Thọ

3. Ông Trần Văn Tổng

Đơn vị bầu cử số 8 gồm 9 xã, thị trấn của huyện Châu Thành: thị trấn Tân Hiệp, Tân Lý Tây, Tân Hội Đông, Long An, Tân Hương, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Đông, Tam Hiệp, Thạnh Phú.

1. Ông Huỳnh Văn Bé Hai 

2. Ông Nguyễn Văn Mười

3. Ông Lê Minh Tùng

Đơn vị bầu cử số 9 gồm14 xã thuộc huyện Châu Thành: Dưỡng Điềm, Điềm Hy, Long Định, Nhị Bình, Hữu Đạo, Vĩnh Kim, Song Thuận, Bình Trưng, Bàn Long, Đông Hòa, Phú Phong, Kim Sơn, Long Hưng, Bình Đức.

1. Ông Huỳnh Ngọc Anh (Hòa thượng Thích Huệ Minh)

2. Ông Lý Hoàng Chiêu 

3. Ông Nguyễn Văn Danh

4. Ông Huỳnh Văn Hải 

5. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung

Đơn vị bầu cử số 10 gồm 6 xã, phường thuộc thành phố Mỹ Tho: phường 5, phường 6, phường 10, Trung An, Phước Thạnh, Thới Sơn.

1. Ông Võ Văn Bình

2. Ông Trần Văn Dũng

3. Ông Nguyễn Quang Thành

Đơn vị bầu cử số 11 gồm 11 xã, phường thuộc thành phố Mỹ Tho: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 7, phường 8, phường 9, phường Tân Long,  Đạo Thạnh, Tân Mỹ Chánh, Mỹ Phong.

1. Ông Nguyễn Thành Diệu

2. Ông Nguyễn Việt Hùng

3. Ông Nguyễn Trọng Hữu

4. Ông Phạm Thanh Minh (Linh mục Phạm Thanh Minh)       

5. Ông Nguyễn Đức Toàn

Đơn vị bầu cử số 12 gồm 9 xã thuộc huyện Chợ Gạo: Song Bình, Long Bình Điền, Hòa Tịnh, Tân Bình Thạnh, Trung Hòa, Phú Kiết, Mỹ Tịnh An, Thanh Bình, Lương Hòa Lạc.

1. Ông Ngô Hữu Thệ 

2. Bà Nguyễn Thị Uyên Trang

3. Ông Tạ Văn Trầm   

Đơn vị bầu cử số 13 gồm 10 xã, thị trấn thuộc huyện Chợ Gạo: thị trấn Chợ Gạo, Bình Phan, Tân Thuận Bình, Quơn Long, Hòa Định, Xuân Đông, An Thạnh Thủy, Bình Phục Nhứt, Bình Ninh, Đăng Hưng Phước.

1. Ông Võ Ngọc Hà

2. Ông Lê Văn Hưởng

3. Ông Phạm Ngọc Hoài Nhân

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng

Đơn vị bầu cử số 14 gồm 13 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Tây: Long Vĩnh, Bình Tân, Vĩnh Hựu, Long Bình, Thạnh Trị, Yên Luông, Thành Công, Đồng Sơn, Bình Phú, Bình Nhì, Đồng Thạnh, Thạnh Nhựt, thị trấn Vĩnh Bình.

1. Ông Võ Tấn Hiền

2. Ông Huỳnh Xuân Long

3. Ông Trần Hoàng Nhật Nam

4. Ông Lê Thanh Nghị

5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc

Đơn vị bầu cử số 15 gồm 12 xã, phường thuộc thị xã Gò Công: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, Long Hòa, Long Thuận, Long Chánh, Long Hưng, Bình Xuân, Bình Đông, Tân Trung.

1. Bà Lê Thị Đẩu   

2. Ông Nguyễn Hữu Lợi

3. Bà Hồ Thị Như Thủy

4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

Đơn vị bầu cử số 16 gồm 6 xã, thị thấn thuộc huyện Gò Công Đông: thị trấn Vàm Láng, Tân Phước, Tân Đông, Tân Tây, Gia Thuận, Kiểng Phước.

1. Bà Lưu Thị Hồng Anh

2. Ông Mai Văn Mừng

3. Ông Nguyễn Ngọc Trầm

Đơn vị bầu cử số 17 gồm 7 xã, thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông: thị trấn Tân Hòa, Bình Nghị, Bình Ân, Phước Trung, Tân Thành, Tân Điền, Tăng Hòa.

1. Ông Nguyễn Văn Hùng

2. Ông Lê Văn Nghĩa 

3. Ông Nguyễn Chí Trung

Đơn vị bầu cử số 18 gồm 6 xã thuộc huyện Tân Phú Đông: Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Tân, Phú Đông.

1. Ông Dương Văn Bon

2. Ông Đỗ Tấn Hùng

3. Bà Huỳnh Thị Loan

Slideshow Image 1

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tuần hiện tại:

Tuần trước:

Tháng hiện tại:

Tháng trước:

Tổng lượt truy cập:

Check Also

cach-gieo-hat-ot-va-cham-soc-cay-sau-gieo-trong

Cách gieo hạt ớt và chăm sóc cây sau gieo trồng

Ớt là loại cây nông nghiệp dễ trồng và mang lại hiệu quả kinh tế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: