Tin Nóng

Chuyển đất sình lầy trồng sen, thu nhập gấp 4 – 5 lần lúa

Những cánh đồng sình lầy, trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng sen, kết hợp làm du lịch, đã cho thu nhập cao gấp 4 – 5 lần so với trồng lúa. Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

xay-dung-‘cam-nang’-su-dung-dat-nong-nghiep-xu-thanh

Xây dựng ‘cẩm nang’ sử dụng đất nông nghiệp xứ Thanh

Việc hoàn thành bản đồ nông hóa sẽ giúp Thanh Hóa chủ động trong chuyển …

Leave a Reply

%d bloggers like this: