Tin Nóng

Chất lượng nước trên hệ thống thuỷ lợi An Trạch tốt

Đây là nhận định của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên tại bản tin dự báo chất lượng nước ngày 5/5. Theo đó, kết quả quan trắc chất lượng nước trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2022 tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng gồm 10 điểm quan trắc và 13 chỉ tiêu phân tích nước cho thấy, tại thời điểm quan trắc ở các vị trí trạm bơm đều không bị nhiễm mặn. Đối với chất lượng nước các chỉ tiêu quan trắc tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép để cấp nước tưới.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thông thủy lợi An Trạch. Ảnh: PV.

Lấy mẫu phân tích chất lượng nước trên hệ thông thủy lợi An Trạch. Ảnh: PV.

Hiện nay, lúa vụ đông xuân trong khu vực đang trong giai đoạn thu hoạch và chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu. Hệ thống thủy lợi An Trạch đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Theo kết quả tính toán của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, chất lượng nước ở các điểm quan trắc đều khá tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng nước tưới cho nông nghiệp. Dự báo từ ngày 6 – 12/5 độ mặn trên các sông giao động ở mức thấp. Tại vị trí các trạm bơm tiếp tục không bị nhiễm mặn.

 “Hiện nay, các địa phương đang chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu, do đó trong quá trình vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch các đơn vị liên quan như Sở NN-PTNT các địa phương, các công ty thuỷ lợi cần theo dõi diễn biến xâm nhập mặn, chất lượng nước để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả nhằm cấp nước cho cây trồng vụ hè thu.

Bên cạnh đó cần quản lý chặt chẽ nguồn nước và đảm bảo tưới cho các diện tích trong hệ thống; chỉ đạo các đơn vị theo dõi diễn biến mực nước, bám sát lịch thủy triều, lịch vận hành xả nước của các nhà máy thủy điện cũng như diễn biến xâm nhập mặn để đưa ra phương án vận hành đảm bảo cấp nước an toàn cho vụ hè thu”, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên khuyến cáo.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan cần liên tục cập nhật, thông tin thường xuyên về tình hình xâm nhập mặn để chủ động điều chỉnh các giải pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các biện pháp giảm mặn, tưới tiết kiệm để giảm thiểu thiệt hại do mặn gây ra.

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên sẽ quan trắc thường xuyên và đưa ra những khuyến cáo kịp thời nhằm có phương án ứng phó trong trường hợp xấu.

Hệ thống thủy lợi An Trạch là hệ thống thủy lợi liên tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, bao gồm bốn đập dâng (An Trạch trên sông Yên, Bàu Nít trên sông Bàu Sấu, Hà Thanh trên sông Quá Giáng và Thanh Quýt trên sông La Thọ) và 10 trạm bơm điện phục vụ tưới cho 9.700ha cây trồng tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 350.000m3/ngày đêm.

Nguồn: nongnghiep.vn

Check Also

dong-thap:-tuyen-chon-2-giong-me-chat-luong-cao-de-nhan-rong-cho-nong-dan

Đồng Tháp: Tuyển chọn 2 giống mè chất lượng cao để nhân rộng cho nông dân

Thực hiện các mô hình để tuyển chọn giống mè có năng suất cao và …

Leave a Reply

%d bloggers like this: