Tin Nóng

TIN PHÂN BÓN

Canh tác lúa thông minh, sử dụng giống chất lượng cao là những biện pháp căn bản để tăng thu nhập khi đất lúa bị thu hẹp

canh-tac-lua-thong-minh,-su-dung-giong-chat-luong-cao-la-nhung-bien-phap-can-ban-de-tang-thu-nhap-khi-dat-lua-bi-thu-hep

Về lịch sử biến động đất lúa, vào năm 1976, sau khi giải phóng Miền Nam, diện tích gieo trồng lúa cả nước mới có 5.303.000ha, với hệ số quay vòng khoảng 1,3 thì diện tích đất lúa mới đạt khoảng 4 triệu ha. Nhưng từ đầu những năm 1990, …

Read More »