Tin Nóng

Khuyến Nông

Vụ mùa, hè thu phía Bắc: Không để ‘chiêm chết khô, mùa chết úng’

vụ-mùa,-hè-thu-phía-bác:-khong-dẻ-‘chiem-chet-kho,-mua-chet-ung’

Theo ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, điều kiện thời tiết bất thường đã và đang hưởng không nhỏ đến năng sinh trưởng và phát triển của lúa đông xuân phía Bắc. Một số diện tích lúa gieo cấy sớm, lúa phân hóa đòng, trỗ sớm gặp …

Read More »