Tin Nóng

CÂU CHUYỆN NHÀ NÔNG

Cấy Máy: Hiệu Quả Nhưng Khó Nhân Rộng

Việc sử dụng máy cấy giúp giải quyết hàng loạt vấn đề, từ việc giảm áp lực vụ mùa, tránh thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn gieo cấy, cho đến việc giảm chi phí dịch vụ . Giúp lúa sinh trưởng phát triển tốt, cây cứng, ít bị đổ ngã, dễ kiểm soát cỏ dại và sâu bệnh, giảm sử dụng phân bón và thuốc BVTV.

Read More »