Tin Nóng

Canh tác lúa bền vững SRP: Lợi kinh tế, tốt môi trường

Canh tác lúa bền vững SRP theo hướng hữu cơ, giúp nông dân giảm chi phí, bảo vệ môi trường, tăng năng suất, lợi nhuận tăng thêm hơn 6 triệu đồng/ha. Nguồn: nongsanviet.nongnghiep.vn/organic

Check Also

mia-chuc-duoc-gia,-nong-dan-don-mua-mia-ngot

Mía chục được giá, nông dân đón mùa mía ngọt

HẬU GIANG Vụ thu hoạch năm nay, nông dân trồng mía chục (mía bán theo …

Leave a Reply

%d bloggers like this: