Tin Nóng

‘Cán bộ Đoàn không phải công việc nhẹ nhàng’ để thăng tiến

Cán bộ Đoàn phải trải qua quá trình rèn luyện, tích lũy, có sản phẩm ở từng vị trí công tác “chứ không phải là một công việc nhẹ nhàng, đơn giản, vào rồi cứ thế thăng tiến”, theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Check Also

Bước chuyển mình mạnh mẽ trên những cánh đồng muối ở Bạc Liêu

Bạc Liêu Những cánh đồng muối ở Bạc Liêu đang có bước chuyển mình mạnh …

Leave a Reply

%d bloggers like this: