Tin Nóng

Swissfertz Di Linh - Lâm Đồng

Nhà phân phối Lâm Đồng: Là một trong ba NPP tại khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng cũng được mở rộng số lượng NPP ở hai khu vực (NPP phía Bắc thuộc huyện Đức Trọng - NPP phía Nam thuộc huyện Di Linh). Hai NPP cũng đã cùng đồng hành với sự phát triển của công ty trong những năm qua, giúp nhân rộng thương hiệu phân bón Swissfertz đến khắp nơi tại khu vực.

Địa chỉ : Số 208 Thôn 8, Xã Liên Đầm, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng ,

Số điện thoại : 02873033168,1015

Địa chỉ 2: Số 338 Quốc Lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam.

Số điện thoại :