Tin Nóng

Swissfertz Hải Dương

Nhà Phân Phối Khu Vực Hải Dương

Địa chỉ : Khu 10, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương ,

Số điện thoại : 02873033168,1024

Địa chỉ 2:

Số điện thoại :

Grab, Be, Gojek… sẽ thành taxi?

grab,-be,-gojek…-se-thanh-taxi?

Xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ như Grab, Be, Gojek… sẽ được gộp quản lý chung trong loại hình taxi. Bộ GTVT cho rằng điều này đảm bảo công bằng, bình đẳng, trong khi các hãng xe công nghệ phản ứng. Tránh tăng cước vô tội vạ? Dự …

Read More »