Tin Nóng

Swissfertz Bắc Ninh

Nhà Phân Phối Bắc Giang - Bắc Ninh - Lạng Sơn

Địa chỉ : Thôn Dầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ,

Số điện thoại : 02873033168,1026

Địa chỉ 2:

Số điện thoại :

Giá cà phê cao nhất trong hơn 13 năm 

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10/2022 đạt 79.833 tấn, trị giá 206,9 triệu USD. So với tháng 9, xuất khẩu cà phê giảm mạnh 13,7% về lượng nhưng chỉ giảm 8,5% về giá trị do chưa chính thức …

Read More »