Tin Nóng

Swissfertz

Địa chỉ : , , ,

Số điện thoại :

Địa chỉ 2:

Số điện thoại :

Cấy Máy: Hiệu Quả Nhưng Khó Nhân Rộng

Việc sử dụng máy cấy giúp giải quyết hàng loạt vấn đề, từ việc giảm áp lực vụ mùa, tránh thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn gieo cấy, cho đến việc giảm chi phí dịch vụ . Giúp lúa sinh trưởng phát triển tốt, cây cứng, ít bị đổ ngã, dễ kiểm soát cỏ dại và sâu bệnh, giảm sử dụng phân bón và thuốc BVTV.

Read More »

Phân NPK 21-10-10+TE

phân npk 21-10-10

Phân NPK 21-10-10+TE   – Chuyên trị đất nhiễm chua – Đất sét, cát, than bùn Phân bón NPK 21-10-10+TE là “bí quyết” cho sự thành công vượt trội của vườn trồng! Với thành phần khoáng chất đặc biệt, phân này chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao …

Read More »